Particulieren

Zodra u op hout, kolen of olie stookt, zullen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes hechten zich aan de schoorsteenwand, waar ze een teerachtige, zeer brandbare, laag vormen. Wanneer de schoorsteen slecht wordt onderhouden, kan dit leiden tot een schoorsteenbrand. Als u dit wilt voorkomen, dan is het aan te raden jaarlijks uw schoorsteen te laten vegen. Het belang van schoorsteen vegen mag dan ook niet worden onderschat.